Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
być system stymulatorów. Trudno nie przyznać racji stwierdzeniu, że wszystkie relacje występujące w środowisku organizacji mogą mieć wpływ na motywacje i zachowania się jej członków. Stąd też i całość przywódczych działań menedżerów ma wpływ na reakcje podwładnych.
Istnieje wiele teorii i koncepcji stymulacji oraz motywacji członków organizacji, wykorzystujących osiągnięcia takich dyscyplin naukowych, jak: psychologia, socjologia, ekonomiki szczegółowe i ergonomia. Tworzą one metodyczne podstawy doboru odpowiednich stymulatorów dla wywołania oczekiwanych zmian motywacyjnych i działań. System motywacji członków organizacji jest kształtowany w jej środowisku, jak i poza nim. Kadra kierownicza powinna przynajmniej wykorzystywać wszystkie możliwości stymulacji tkwiące w kompleksowo ujmowanym środowisku organizacji.
Trudno
być system stymulatorów. Trudno nie przyznać racji stwierdzeniu, że wszystkie relacje występujące w środowisku organizacji mogą mieć wpływ na motywacje i zachowania się jej członków. Stąd też i całość przywódczych działań menedżerów ma wpływ na reakcje podwładnych.<br>Istnieje wiele teorii i koncepcji stymulacji oraz motywacji członków organizacji, wykorzystujących osiągnięcia takich dyscyplin naukowych, jak: psychologia, socjologia, ekonomiki szczegółowe i ergonomia. Tworzą one metodyczne podstawy doboru odpowiednich stymulatorów dla wywołania oczekiwanych zmian motywacyjnych i działań. System motywacji członków organizacji jest kształtowany w jej środowisku, jak i poza nim. Kadra kierownicza powinna przynajmniej wykorzystywać wszystkie możliwości stymulacji tkwiące w kompleksowo ujmowanym środowisku organizacji.<br>Trudno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego