Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
skłania do poszukiwań skuteczniejszych rozwiązań.
W typowym strukturalnym modelu wytwarzania i percepcji mowy można wyodrębnić bloki procesora akustycznego oraz fonetyczno-fonologicznego poziomu rozpoznawania, które modelują organ słuchu człowieka rozpoznającego ciąg różniących się segmentów akustycznych oraz formalizują proces rozpoznawania mowy na poziomie akustycznym. Wynikiem rozpoznania na tym poziomie jest ciąg . rozpoznanych dyskretnych jednostek alfabetu fonetycznego danego języka, zawartych w ciągu wejściowym (rys. 11.1). Przy naturalnej percepcji ciąg . można w przybliżeniu utożsamiać z ciągiem . Jak wiadomo, miarą odniesienia może być np. wyrazistość logatomowa W, a elementami ciągu są logatomy. Istotą obiektywnej metody diagnostycznej, opartej na automatycznej klasyfikacji jest wykorzystanie automatu rozpoznającego ciąg
skłania do poszukiwań skuteczniejszych rozwiązań.<br>W typowym strukturalnym modelu wytwarzania i percepcji mowy można wyodrębnić bloki procesora akustycznego oraz fonetyczno-fonologicznego poziomu rozpoznawania, które modelują organ słuchu człowieka rozpoznającego ciąg różniących się segmentów akustycznych oraz formalizują proces rozpoznawania mowy na poziomie akustycznym. Wynikiem rozpoznania na tym poziomie jest ciąg &lt;gap&gt;. rozpoznanych dyskretnych jednostek alfabetu fonetycznego danego języka, zawartych w ciągu wejściowym &lt;gap&gt; (rys. 11.1). Przy naturalnej percepcji ciąg &lt;gap&gt;. można w przybliżeniu utożsamiać z ciągiem &lt;gap&gt;. Jak wiadomo, miarą odniesienia może być np. wyrazistość logatomowa W, a elementami ciągu &lt;gap&gt; są logatomy. Istotą obiektywnej metody diagnostycznej, opartej na automatycznej klasyfikacji jest wykorzystanie automatu rozpoznającego ciąg
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego