Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
bp podlega wcześniejszemu zgłoszeniu w oddziale PKO-bp dokonującym wypłaty. Kwota wypłaty podlegająca wcześniejszemu zgłoszeniu i termin zgłoszenia są określone w Komunikacie PKO-bp.

7. PEŁNOMOCNICTWA DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM
§ 25
1. Posiadacz rachunku mający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem.
2. Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe.
3. Pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom.
4. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wspólnym może być udzielone przez każdego współposiadacza lub na podstawie zgodnej dyspozycji obu współposiadaczy.
§ 26
1. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest
bp podlega wcześniejszemu zgłoszeniu w oddziale PKO-bp dokonującym wypłaty. Kwota wypłaty podlegająca wcześniejszemu zgłoszeniu i termin zgłoszenia są określone w Komunikacie PKO-bp.<br><br>7. PEŁNOMOCNICTWA DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM<br>§ 25<br>1. Posiadacz rachunku mający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem.<br>2. Pełnomocnictwo może być stałe lub jednorazowe.<br>3. Pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom.<br>4. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wspólnym może być udzielone przez każdego współposiadacza lub na podstawie zgodnej dyspozycji obu współposiadaczy.<br>§ 26<br>1. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego