Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
przeglądu ocen produktów i technologii pod kątem ochrony środowiska.
Konieczne jest rozwinięcie i wdrożenie takiego systemu obliczania dochodu narodowego, który uwzględniałby wartość i degradację środowiska przyrodniczego. Ważne znaczenie ma wprowadzenie bodźców podatkowych zachęcających do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W zrównoważonym rozwoju kluczowe znaczenie mają rolnictwo i energetyka. Dla tych też dziedzin przede wszystkim należy określić programy zrównoważonego rozwoju, zapewniające narodowe sukcesy.
Aby realizować przedstawione cele, trzeba koniecznie tworzyć narodowe centra programowania i propagowania zrównoważonego rozwoju. Niezbędna jest społeczna świadomość odpowiedzialności ciążącej na każdym pokoleniu w zakresie ochrony środowiska. Potrzebna jest wiedza o długofalowych skutkach działań człowieka i ich międzynarodowych implikacjach.
Kraje
przeglądu ocen produktów i technologii pod kątem ochrony środowiska.<br>Konieczne jest rozwinięcie i wdrożenie takiego systemu obliczania dochodu narodowego, który uwzględniałby wartość i degradację środowiska przyrodniczego. Ważne znaczenie ma wprowadzenie bodźców podatkowych zachęcających do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W zrównoważonym rozwoju kluczowe znaczenie mają rolnictwo i energetyka. Dla tych też dziedzin przede wszystkim należy określić programy zrównoważonego rozwoju, zapewniające narodowe sukcesy.<br>Aby realizować przedstawione cele, trzeba koniecznie tworzyć narodowe centra programowania i propagowania zrównoważonego rozwoju. Niezbędna jest społeczna świadomość odpowiedzialności ciążącej na każdym pokoleniu w zakresie ochrony środowiska. Potrzebna jest wiedza o długofalowych skutkach działań człowieka i ich międzynarodowych implikacjach.<br>Kraje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego