Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
okresie zaborów o żywotności narodu polskiego świadczyła niejednokrotnie jego zdolność do organizowania się, nie tylko pod hasłem walki o niepodległość, połączonej z konspiracją, ale i w sposób prawnie dozwolony. Dzięki dorobkowi wyniesionemu z wieloletnich doświadczeń w pracy społecznej, Polacy wchodzili w okres niepodległego bytu z dobrym przygotowaniem do funkcjonowania w dziedzinie samorządności. Powszechna radość z odzyskania własnej państwowości stwarzała dodatkową podnietę do rozwijania działań społecznych.

Samorząd terytorialny. Do kompetencji samorządu istniejącego na obszarze całego kraju należało zajmowanie się miejscowymi potrzebami w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalno-oświatowym. Niezależność instytucji samorządowych zapewniały: obieralność radnych przez społeczność lokalną oraz własne fundusze, pochodzące z
okresie zaborów o żywotności narodu polskiego świadczyła niejednokrotnie jego zdolność do organizowania się, nie tylko pod hasłem walki o niepodległość, połączonej z konspiracją, ale i w sposób prawnie dozwolony. Dzięki dorobkowi wyniesionemu z wieloletnich doświadczeń w pracy społecznej, Polacy wchodzili w okres niepodległego bytu z dobrym przygotowaniem do funkcjonowania w dziedzinie samorządności. Powszechna radość z odzyskania własnej państwowości stwarzała dodatkową podnietę do rozwijania działań społecznych.<br><br>Samorząd terytorialny. Do kompetencji samorządu istniejącego na obszarze całego kraju należało zajmowanie się miejscowymi potrzebami w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalno-oświatowym. Niezależność instytucji samorządowych zapewniały: obieralność radnych przez społeczność lokalną oraz własne fundusze, pochodzące z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego