Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Literackie
Nr: 18
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1979
nowo wznoszonej odskakuje wszerz od tych ciągów, wypiętrzając, się np. na stoki dolin, do reszty degradując i strukturę osadniczą i krajobraz Powstrzymywanie chaotycznej zabudowy wydaje się jednym z najpilniejszych zadań strategii planistycznej.
Okazuje się jednak, że również działanie koncentrujące i porządkujące nową wieś nie spełnia oczekiwań. Myślę tu o nieudanym eksperymencie Nowych Maniów. Ten słuszny w zamyśle pomysł okazał się w realizacji chybiony. Przyczyny upatruję w zbyt arbitralnym narzucaniu przez projektantów szachownicowego układu wsi, obcego strukturom wiejskim w ogóle, a wsiom górskim w szczególności. Powstał nowotwór o planie miejskim, wypełniony fatalną architekturą wielorodzinną bez zaplecza gospodarczego, wiejska parodia willowej dzielnicy. Nieco
nowo wznoszonej odskakuje wszerz od tych ciągów, wypiętrzając, się np. na stoki dolin, do reszty degradując i strukturę osadniczą i krajobraz Powstrzymywanie chaotycznej zabudowy wydaje się jednym z najpilniejszych zadań strategii planistycznej.<br> Okazuje się jednak, że również działanie koncentrujące i porządkujące nową wieś nie spełnia oczekiwań. Myślę tu o nieudanym eksperymencie &lt;name type="place"&gt;Nowych Maniów&lt;/&gt;. Ten słuszny w zamyśle pomysł okazał się w realizacji chybiony. Przyczyny upatruję w zbyt arbitralnym narzucaniu przez projektantów szachownicowego układu wsi, obcego strukturom wiejskim w ogóle, a wsiom górskim w szczególności. Powstał nowotwór o planie miejskim, wypełniony fatalną architekturą wielorodzinną bez zaplecza gospodarczego, wiejska parodia willowej dzielnicy. Nieco
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego