Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
w regionach wiejskich przywiązuje się wielką wagę. Ważne jest też oszczędzanie zasobów naturalnych takich jak ziemia uprawna i woda. W obu przypadkach głównym celem strategii ma być ograniczenie do minimum migracji ze wsi do miast. Hiperurbanizacja, taka jak w Ameryce Łacińskiej, doprowadziłaby do katastrofy gospodarczej, społecznej i ekologicznej.
Badania i eksperymenty terenowe prowadzone przez grupę ASTRA i z Indian Institute of Science w Bangalore, Fundację Swaminathana z Madrasu i Development Alternatives Group w Delhi, by wspomnieć tylko kilka z nich, wykazały, że można z powodzeniem stosować biotechnologie w małych gospodarstwach rodzinnych, można zaprojektować małe systemy - na skalę jednej wsi - wytwarzając pożywienie
w regionach wiejskich przywiązuje się wielką wagę. Ważne jest też oszczędzanie zasobów naturalnych takich jak ziemia uprawna i woda. W obu przypadkach głównym celem strategii ma być ograniczenie do minimum migracji ze wsi do miast. Hiperurbanizacja, taka jak w Ameryce Łacińskiej, doprowadziłaby do katastrofy gospodarczej, społecznej i ekologicznej. <br>Badania i eksperymenty terenowe prowadzone przez grupę ASTRA i z Indian Institute of Science w Bangalore, Fundację Swaminathana z Madrasu i Development Alternatives Group w Delhi, by wspomnieć tylko kilka z nich, wykazały, że można z powodzeniem stosować biotechnologie w małych gospodarstwach rodzinnych, można zaprojektować małe systemy - na skalę jednej wsi - wytwarzając pożywienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego