Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
formułowaniu celów organizacji oraz celów podejmowanych przez nią działań wykonawczych. Formułowanie powyższych celów opiera się na rozpoznanych celach podsystemu społecznego organizacji oraz na celach podmiotów z jej bliższego i dalszego otoczenia. Cele organizacji są wielostronnie uwarunkowane celami podmiotów z otoczenia, które tworzą tzw. elektorat (koalicję) organizacji. Dominującą pozycję w tym elektoracie na ogół zajmują klienci organizacji. Formułowanie celów przebiega z uwzględnieniem zróżnicowanych poziomów ich agregacji oraz zależności przyczynowo-skutkowych (cele ogólne i cząstkowe, cele pierwotne i wtórne).
2) Jak osiągnąć ustalone cele? W odpowiedzi na to pytanie określa się sposoby osiągania poszczególnych celów i realizacji zadań. Należy rozważyć zbiór możliwych ekwifinalnych
formułowaniu celów organizacji oraz celów podejmowanych przez nią działań wykonawczych. Formułowanie powyższych celów opiera się na rozpoznanych celach podsystemu społecznego organizacji oraz na celach podmiotów z jej bliższego i dalszego otoczenia. Cele organizacji są wielostronnie uwarunkowane celami podmiotów z otoczenia, które tworzą tzw. elektorat (koalicję) organizacji. Dominującą pozycję w tym elektoracie na ogół zajmują klienci organizacji. Formułowanie celów przebiega z uwzględnieniem zróżnicowanych poziomów ich agregacji oraz zależności przyczynowo-skutkowych (cele ogólne i cząstkowe, cele pierwotne i wtórne).<br>2) Jak osiągnąć ustalone cele? W odpowiedzi na to pytanie określa się sposoby osiągania poszczególnych celów i realizacji zadań. Należy rozważyć zbiór możliwych ekwifinalnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego