Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
większą rolę odgrywają mniejsze ośrodki miejsko-przemysłowe. Układ policentryczny jest więc powiązany z układem pasmowo-węzłowym gospodarki. Dalsza rozbudowa układu pasmowo-węzłowego może być planowana pod wpływem teorii przyciągania biegunów, a także przez zastosowanie modeli grawitacyjnych.
Ogniwa wszystkich typów oraz układ komunikacyjnych tworzą szkielet przestrzennej struktury gospodarki narodowej. Przestrzeń pomiędzy elementami szkieletu jest wypełniona obszarami rolnymi, leśnymi, wodnymi, nieużytkami oraz obszarami rekreacyjnymi. Wszystkie te obszary są przestrzennie zróżnicowane w zależności od stopnia intensywności gospodarki na nich prowadzonej oraz od położenia geograficznego, zwłaszcza położenia w stosunku do głównych aglomeracji. Obszary te spełniają określone funkcje produkcyjne i usługowe. Różnią się od siebie, stanowiąc
większą rolę odgrywają mniejsze ośrodki miejsko-przemysłowe. Układ policentryczny jest więc powiązany z układem pasmowo-węzłowym gospodarki. Dalsza rozbudowa układu pasmowo-węzłowego może być planowana pod wpływem teorii przyciągania biegunów, a także przez zastosowanie modeli grawitacyjnych. <br> Ogniwa wszystkich typów oraz układ komunikacyjnych tworzą szkielet przestrzennej struktury gospodarki narodowej. Przestrzeń pomiędzy elementami szkieletu jest wypełniona obszarami rolnymi, leśnymi, wodnymi, nieużytkami oraz obszarami rekreacyjnymi. Wszystkie te obszary są przestrzennie zróżnicowane w zależności od stopnia intensywności gospodarki na nich prowadzonej oraz od położenia geograficznego, zwłaszcza położenia w stosunku do głównych aglomeracji. Obszary te spełniają określone funkcje produkcyjne i usługowe. Różnią się od siebie, stanowiąc
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego