Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
nimi okazało się bardzo użytecznym narzędziem badawczym w geografii fizycznej (Chorley, Kennedy, 1971) i geomorfologii glacjalnej (Sugden, John, 1976), a także w wielu innych dyscyplinach nauk przyrodniczych.
Warto pamiętać, że podejście systemowe niczego samo nie wyjaśnia, ale przez skoncentrowanie uwagi na strukturze systemu i relacjach (czasowych, przestrzennych i funkcjonalnych) pomiędzy elementami systemu ułatwia takie wyjaśnienie. Poszczególne elementy lub procesy nie są rozpatrywane ponadto w oderwaniu, ale jako części funkcjonującej całości.
Lodowiec definiuje się najczęściej jako masę lodu powstałą na lądzie (powyżej linii wiecznego śniegu) z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu i znajdującą się w stałym, powolnym ruchu. Typowy lodowiec dolinny przedstawiono
nimi okazało się bardzo użytecznym narzędziem badawczym w geografii fizycznej (Chorley, Kennedy, 1971) i geomorfologii glacjalnej (Sugden, John, 1976), a także w wielu innych dyscyplinach nauk przyrodniczych.<br> Warto pamiętać, że podejście systemowe niczego samo nie wyjaśnia, ale przez skoncentrowanie uwagi na strukturze systemu i relacjach (czasowych, przestrzennych i funkcjonalnych) pomiędzy elementami systemu ułatwia takie wyjaśnienie. Poszczególne elementy lub procesy nie są rozpatrywane ponadto w oderwaniu, ale jako części funkcjonującej całości.<br> Lodowiec definiuje się najczęściej jako masę lodu powstałą na lądzie (powyżej linii wiecznego śniegu) z nagromadzonego w dużych ilościach śniegu i znajdującą się w stałym, powolnym ruchu. Typowy lodowiec dolinny przedstawiono
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego