Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
są równointeligentne wtedy i tylko wtedy, gdy ani osoba x nie jest bardziej inteligentna od osoby y, ani osoba y nie jest bardziej inteligentna od osoby x.

O relacji Q powiemy, że dzieli ona rozważany zbiór U na klasy abstrakcji. Klasy abstrakcji stanowią podzbiory (grupy) osób, które są równointeligentne. Między elementami każdej takiej grupy nie zachodzi wyjściowa relacja "bycia bardziej inteligentnym niż...". Ogólnie określamy pojęcie klasy abstrakcji w sposób następujący. Niech x należy do U (pamiętajmy, że jest na nim określona relacja równościowa Q). Symbolem [x]Q oznaczamy klasę abstrakcji ze względu na relację Q wyznaczoną przez element x. Mamy tedy
są równointeligentne wtedy i tylko wtedy, gdy ani osoba x nie jest bardziej inteligentna od osoby y, ani osoba y nie jest bardziej inteligentna od osoby x.<br><br> O relacji Q powiemy, że dzieli ona rozważany zbiór U na klasy abstrakcji. Klasy abstrakcji stanowią podzbiory (grupy) osób, które są równointeligentne. Między elementami każdej takiej grupy nie zachodzi wyjściowa relacja "bycia bardziej inteligentnym niż...". Ogólnie określamy pojęcie klasy abstrakcji w sposób następujący. Niech x należy do U (pamiętajmy, że jest na nim określona relacja równościowa Q). Symbolem [x]Q oznaczamy klasę abstrakcji ze względu na relację Q wyznaczoną przez element x. Mamy tedy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego