Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
metodami w badaniach obejmujących większe zbiorowości: mogą najwyżej dostarczyć materiału uzupełniającego. W tej sytuacji cząstkowym przynajmniej rozwiązaniem mogłoby być dopracowanie się typologii zasadniczych elementów mikrostruktury z uwagi na ich systemy wartości, kryteria kulturowych wyborów, dominujące wzory zachowań, normy itp. Dysponowanie taką, możliwie aktualizowaną, siatką podstawowych - z uwagi na kulturalne uczestnictwo - elementów mikrostruktury stwarzałoby możliwość "odnoszenia" do nie konkretnego materiału badawczego, bez konieczności drobiazgowego i wyjątkowo trudnego wnikania w "treść" tych elementów, w których uczestniczy badana zbiorowość. Stwarzałoby to możliwość praktycznej realizacji w badaniach nad uczestnictwem kulturalnym ludowego porzekadła: "powiedz, jakich masz przyjaciół i znajomych, a powiem ci, kim jesteś".
Możliwości materialne
metodami w badaniach obejmujących większe zbiorowości: mogą najwyżej dostarczyć materiału uzupełniającego. W tej sytuacji cząstkowym przynajmniej rozwiązaniem mogłoby być dopracowanie się typologii zasadniczych elementów mikrostruktury z uwagi na ich systemy wartości, kryteria kulturowych wyborów, dominujące wzory zachowań, normy itp. Dysponowanie taką, możliwie aktualizowaną, siatką podstawowych - z uwagi na kulturalne uczestnictwo - elementów mikrostruktury stwarzałoby możliwość "odnoszenia" do nie konkretnego materiału badawczego, bez konieczności drobiazgowego i wyjątkowo trudnego wnikania w "treść" tych elementów, w których uczestniczy badana zbiorowość. &lt;page nr=27&gt; Stwarzałoby to możliwość praktycznej realizacji w badaniach nad uczestnictwem kulturalnym ludowego porzekadła: "powiedz, jakich masz przyjaciół i znajomych, a powiem ci, kim jesteś".<br>Możliwości materialne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego