Typ tekstu: Książka
Autor: Czekała Zbigniew
Tytuł: Parada radarów
Rok: 1999
jako dowody ewentualnym sprawcom wykroczeń drogowych (rys. 15.1).


Do grupy urządzeń radiolokacyjnych, których praca polega na wykorzystaniu efektu Dopplera, można również zaliczyć tzw. detektory ruchu. Są one wykorzystywane jako sensory w systemach zabezpieczeń i ochrony antywłamaniowej. Ich istota pracy polega na tym, że w określony obszar przestrzeni wysyłana jest energia elektromagnetyczna, która wraca do odbiornika w postaci odbić od otaczających przedmiotów. W przypadku gdy energia odbija się od obiektów nieruchomych, to częstotliwość dopplerowska sygnału odbitego jest równa zeru i nie jest generowany sygnał alarmu. Jeżeli w przestrzeni opromieniowywanej znajdzie się obiekt zmieniający swoje położenie, wówczas pojawia się składowa częstotliwość dopplerowska
jako dowody ewentualnym sprawcom wykroczeń drogowych (rys. 15.1).<br>&lt;page nr=288&gt;<br><br>Do grupy urządzeń radiolokacyjnych, których praca polega na wykorzystaniu efektu Dopplera, można również zaliczyć tzw. detektory ruchu. Są one wykorzystywane jako sensory w systemach zabezpieczeń i ochrony antywłamaniowej. Ich istota pracy polega na tym, że w określony obszar przestrzeni wysyłana jest energia elektromagnetyczna, która wraca do odbiornika w postaci odbić od otaczających przedmiotów. W przypadku gdy energia odbija się od obiektów nieruchomych, to częstotliwość dopplerowska sygnału odbitego jest równa zeru i nie jest generowany sygnał alarmu. Jeżeli w przestrzeni opromieniowywanej znajdzie się obiekt zmieniający swoje położenie, wówczas pojawia się składowa częstotliwość dopplerowska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego