Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
wśród nich wyróżnić grupę zagadnień ściśle technicznych, do których zalicza się: ustalenie podstawowych parametrów maszyny, wybór jej ogólnego układu, wybór i
rozmieszczenie głównych zespołów, a także ukształtowanie struktury nośnej maszyny podstawowej i osprzętów roboczych.
Współczesne maszyny nie tylko muszą być poprawnie skonstruowane i starannie wykonane, ale także muszą spełniać wymagania ergonomiczne i wynikające z zasad ochrony środowiska. Muszą być również estetyczne. Ten ostatni czynnik niekiedy decyduje o wyborze maszyny. Dlatego równie ważną grupą zagadnień są zagadnienia związane z opracowaniem projektu wzorniczego koparki.
Projektując nową lub modernizując aktualnie produkowaną maszynę, należy mieć na względzie dwa podstawowe kryteria oceny takiego przedsięwzięcia. Są nimi
wśród nich wyróżnić grupę zagadnień ściśle technicznych, do których zalicza się: ustalenie podstawowych parametrów maszyny, wybór jej ogólnego układu, wybór i<br> rozmieszczenie głównych zespołów, a także ukształtowanie struktury nośnej maszyny podstawowej i osprzętów roboczych.<br>Współczesne maszyny nie tylko muszą być poprawnie skonstruowane i starannie wykonane, ale także muszą spełniać wymagania ergonomiczne i wynikające z zasad ochrony środowiska. Muszą być również estetyczne. Ten ostatni czynnik niekiedy decyduje o wyborze maszyny. Dlatego równie ważną grupą zagadnień są zagadnienia związane z opracowaniem projektu wzorniczego koparki.<br>Projektując nową lub modernizując aktualnie produkowaną maszynę, należy mieć na względzie dwa podstawowe kryteria oceny takiego przedsięwzięcia. Są nimi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego