Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
opracowaniem kartograficznym dla potrzeb inżynieryjno-gospodarczych, a także jako podkład kartograficzny dla sporządzania projektów i opracowania innych map jest mapa zasadnicza (podstawowa mapa inżynieryjno-gospodarcza). Mapa zasadnicza - zgodnie z przepisami instrukcji K-1 [14] - jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz o elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa zasadnicza zgodnie z przepisami instrukcji K-1 może być opracowana w postaci klasycznej lub numerycznej. Mapa zasadnicza stanowi:
- podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w rozumieniu art. 40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- podstawowy materiał kartograficzny
opracowaniem kartograficznym dla potrzeb inżynieryjno-gospodarczych, a także jako podkład kartograficzny dla sporządzania projektów i opracowania innych map jest &lt;HI rend="italic"&gt;mapa zasadnicza&lt;/HI&gt; (&lt;HI rend="italic"&gt;podstawowa mapa inżynieryjno-gospodarcza&lt;/HI&gt;). Mapa zasadnicza - zgodnie z przepisami instrukcji K-1 [14] - jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz o elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. Mapa zasadnicza zgodnie z przepisami instrukcji K-1 może być opracowana w postaci klasycznej lub numerycznej. Mapa zasadnicza stanowi:<br>- podstawowy element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w rozumieniu art. 40 ustawy &lt;HI rend="italic"&gt;Prawo geodezyjne i kartograficzne&lt;/HI&gt;,<br>- podstawowy materiał kartograficzny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego