Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych na terenach gmin.
Treść mapy zasadniczej dzieli się na część obligatoryjną i część fakultatywną [14].
Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią:
- punkty osnów geodezyjnych,
- elementy ewidencji gruntów i budynków,
- elementy sieci uzbrojenia terenu, w szczególności urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne.
Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza się [14]:
- granice jednostek terytorialnego podziału państwa,
- granice podziału ewidencyjnego,
- granice nieruchomości gruntowych i działek ewidencyjnych,
- punkty graniczne,
- granice użytków gruntowych,
- kontury klas bonitacyjnych,
- obrysy budynków,
- numery oraz inne oznaczenia identyfikujące wyżej wymienione obiekty.
Tablica 1.7
Zapotrzebowanie na mapy inżynieryjno-gospodarcze dla celów miejskich

Do
o rozproszonej zabudowie wiejskiej oraz gruntów rolnych i leśnych na terenach gmin.<br>Treść mapy zasadniczej dzieli się na &lt;HI rend="italic"&gt;część obligatoryjną &lt;/HI&gt;i &lt;HI rend="italic"&gt;część fakultatywną&lt;/HI&gt; [14].<br>Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią:<br>- punkty osnów geodezyjnych,<br>- elementy ewidencji gruntów i budynków,<br>- elementy sieci uzbrojenia terenu, w szczególności urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne.<br>Do elementów ewidencji gruntów i budynków zalicza się [14]:<br>- granice jednostek terytorialnego podziału państwa,<br>- granice podziału ewidencyjnego,<br>- granice nieruchomości gruntowych i działek ewidencyjnych,<br>- punkty graniczne,<br>- granice użytków gruntowych,<br>- kontury klas bonitacyjnych,<br>- obrysy budynków,<br>- numery oraz inne oznaczenia identyfikujące wyżej wymienione obiekty.<br>Tablica 1.7<br>Zapotrzebowanie na mapy inżynieryjno-gospodarcze dla celów miejskich<br>&lt;gap&gt;<br>Do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego