Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
które brzmi: "I stanęło słońce i księżyc, aż się pomścił lud nad nieprzyjacioły swymi" (Joz. 10, 13). Sama niezgodność zdań nie wystarczałaby jeszcze do nadania dziełu Kopernika funkcji polemicznej czy wręcz destrukcyjnej wobec autorytetu Pisma świętego. O funkcji tej zdecydowała typowa dla epoki reformacji atmosfera i praktyka skrupulatnych a zacietrzewionych filologów - interpretatorów Biblii, dla których każde jej słowo posiadało walor rozstrzygający.
Do publikacji dzieła namówił Kopernika profesor matematyki na protestanckim uniwersytecie w Wittenberdze, Joachim Retyk. Zawiózł on rękopis do Norymbergi, gdzie druku pilnował teolog protestancki Andreas Osiander, który wszakże wycofał bez wiedzy autora jego przedmowę, zamieszczając zamiast niej własną, przedstawiającą wywód
które brzmi: "I stanęło słońce i księżyc, aż się pomścił lud nad nieprzyjacioły swymi" (Joz. 10, 13). Sama niezgodność zdań nie wystarczałaby jeszcze do nadania dziełu Kopernika funkcji polemicznej czy wręcz destrukcyjnej wobec autorytetu Pisma świętego. O funkcji tej zdecydowała typowa dla epoki reformacji atmosfera i praktyka skrupulatnych a zacietrzewionych filologów - interpretatorów Biblii, dla których każde jej słowo posiadało walor rozstrzygający.<br>Do publikacji dzieła namówił Kopernika profesor matematyki na protestanckim uniwersytecie w Wittenberdze, Joachim Retyk. Zawiózł on rękopis do Norymbergi, gdzie druku pilnował teolog protestancki Andreas Osiander, który wszakże wycofał bez wiedzy autora jego przedmowę, zamieszczając zamiast niej własną, przedstawiającą wywód
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego