Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
zarazem jednolita i giętka, w której są zanurzone skądinąd tak niepodobne do siebie style, jak styl Kierkegaarda i Heideggera. Na czym ta atmosfera polega? Na pytanie to niełatwo odpowiedzieć. Będziemy jeszcze do tego wracać. Jakąkolwiek jednak byłaby odpowiedź, jedno wydaje mi się pewne: patetyczny w całym tego słowa znaczeniu Ethos filozofii egzystencjalnej zdradza od samego początku aż do końca jakieś głębokie pokrewieństwa z wartościami, które przyniosło, odsłoniło, a najczęściej także po raz pierwszy nazwało chrześcijaństwo. Bez chrześcijaństwa Ethos egzystencjalizmu byłby zupełnie niezrozumiały.
Zanim raz jeszcze powrócimy do tego stwierdzenia, zajmijmy się czysto teoretyczną warstwą egzystencjalizmu.
Na egzystencjalizm w jego warstwie ściśle "teoretycznej
zarazem jednolita i giętka, w której są zanurzone skądinąd tak niepodobne do siebie style, jak styl Kierkegaarda i Heideggera. Na czym ta atmosfera polega? Na pytanie to niełatwo odpowiedzieć. Będziemy jeszcze do tego wracać. Jakąkolwiek jednak byłaby odpowiedź, jedno wydaje mi się pewne: patetyczny w całym tego słowa znaczeniu Ethos filozofii egzystencjalnej zdradza od samego początku aż do końca jakieś głębokie pokrewieństwa z wartościami, które przyniosło, odsłoniło, a najczęściej także po raz pierwszy nazwało chrześcijaństwo. Bez chrześcijaństwa Ethos egzystencjalizmu byłby zupełnie niezrozumiały.<br>Zanim raz jeszcze powrócimy do tego stwierdzenia, zajmijmy się czysto teoretyczną warstwą egzystencjalizmu.<br>Na egzystencjalizm w jego warstwie ściśle "teoretycznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego