Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
kulturalnego".
"Ze zróżnicowaniem klasowo-warstwowym - pisze A. Siciński - bardzo silnie wiąże się zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze [...]".
Praktyka badawcza, której wyrazem są analizowane prace, wykazuje, że stosowanie zmiennej "przynależność klasowa" z uwagi na tę cechę ogranicza się w zasadzie do studiów syntetycznych lub studiów nad zbiorowościami jednorodnymi. Częściej natomiast przynależność społeczna formułowana bywa na poziomie drugim, tzn. struktury społeczno-zawodowej. Wiąże się to zarówno z lepszą dostępnością cząstkowych wskaźników (np. dane w rocznikach statystycznych), jak i rosnącym znaczeniu tej płaszczyzny zróżnicowania w miarę zacierania się różnic klasowych. Jeżeli - za S. Widerszpilem - "rolę w społecznej organizacji pracy" będziemy traktować jako "uogólnione kryterium struktury
kulturalnego".<br>"Ze zróżnicowaniem klasowo-warstwowym - pisze A. Siciński - bardzo silnie wiąże się zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze [...]".<br>Praktyka badawcza, której wyrazem są analizowane prace, wykazuje, że stosowanie zmiennej "przynależność klasowa" z uwagi na tę cechę ogranicza się w zasadzie do studiów syntetycznych lub studiów nad zbiorowościami jednorodnymi. Częściej natomiast przynależność społeczna formułowana bywa na poziomie drugim, tzn. struktury społeczno-zawodowej. Wiąże się to zarówno z lepszą dostępnością cząstkowych wskaźników (np. dane w rocznikach statystycznych), jak i rosnącym znaczeniu tej płaszczyzny zróżnicowania w miarę zacierania się różnic klasowych. Jeżeli - za S. Widerszpilem - "rolę w społecznej organizacji pracy" będziemy traktować jako "uogólnione kryterium struktury
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego