Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
aby odrzuciwszy fałszywych bogów [...] zgodzili się uznać i przyjąć wiarę i kult prawdziwego Boga i jego chrześcijańską religię.
Kiedy barbarzyńcy sprzeciwiali się temu [...], król Władysław kazał na ich oczach zgasić, uznawany przez nich za wieczny, ogień w mieście Wilnie [...], a świątynie i ołtarz, na którym składano ofiary, zburzyć. Ponadto polecił gaje, które uznawano za święte, powycinać i połamać zagajniki oraz pozabijać i wytępić wszystkie żmije i węże [...].

[Następnie] cały lud i naród litewski [...] zgodził się [...] przyjąć wiarę chrześcijańską i wyrzec się dawnego błędu. Nauczeni przez kapłanów polskich, a raczej przez króla Jagiełłę, który znał język tego narodu i którego chętnie słuchali
aby odrzuciwszy fałszywych bogów [...] zgodzili się uznać i przyjąć wiarę i kult prawdziwego Boga i jego chrześcijańską religię.<br>Kiedy barbarzyńcy sprzeciwiali się temu [...], król Władysław kazał na ich oczach zgasić, uznawany przez nich za wieczny, ogień w mieście Wilnie [...], a świątynie i ołtarz, na którym składano ofiary, zburzyć. Ponadto polecił gaje, które uznawano za święte, powycinać i połamać zagajniki oraz pozabijać i wytępić wszystkie żmije i węże [...].<br><br>[Następnie] cały lud i naród litewski [...] zgodził się [...] przyjąć wiarę chrześcijańską i wyrzec się dawnego błędu. Nauczeni przez kapłanów polskich, a raczej przez króla Jagiełłę, który znał język tego narodu i którego chętnie słuchali
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego