Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920) 3
Rok: 1999
18-dniowego (od 21 lipca do 8 sierpnia) pobytu na froncie, walczył tylko w szeregach 1 Armii, w tym cały czas w grupie operacyjnej gen. Lucjana Żeligowskiego.
Początkowo batalion należał do podgrupy wojsk gen. Adama Mokrzyckiego, a od 27 lipca, aż do odejścia ze wschodniego odcinka frontu - do podgrupy wojsk gen. Stefana Witkowskiego, podlegając dowódcy 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej płk. Mackiewiczowi oraz dowódcy 18 Brygady Piechoty płk. Łuczyńskiemu i podległemu mu dowódcy 34 pp - mjr. Olkowskiemu. Przez 12 dni batalion uczestniczył w natarciu oraz w pozycyjnych i odwrotowych walkach obronnych, w tym jako szpica wojsk podgrupy gen. Witkowskiego.


W niebezpiecznym marszu
18-dniowego (od 21 lipca do 8 sierpnia) pobytu na froncie, walczył tylko w szeregach 1 Armii, w tym cały czas w grupie operacyjnej gen. Lucjana Żeligowskiego.<br>Początkowo batalion należał do podgrupy wojsk gen. Adama Mokrzyckiego, a od 27 lipca, aż do odejścia ze wschodniego odcinka frontu - do podgrupy wojsk gen. Stefana Witkowskiego, podlegając dowódcy 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej płk. Mackiewiczowi oraz dowódcy 18 Brygady Piechoty płk. Łuczyńskiemu i podległemu mu dowódcy 34 pp - mjr. Olkowskiemu. Przez 12 dni batalion uczestniczył w natarciu oraz w pozycyjnych i odwrotowych walkach obronnych, w tym jako szpica wojsk podgrupy gen. Witkowskiego.<br>&lt;page nr=103&gt;<br><br>W niebezpiecznym marszu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego