Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 25
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
się bowiem wielkie, choć jeszcze słabe, mocarstwo komunistyczne nastawione wrogo wobec Stanów Zjednoczonych i - co było wcześniej czy później nieuchronne - mające w wielu kwestiach odmienne niż ZSRR interesy. Zwycięstwo komunistów w Chinach zwiększało znaczenie półwyspu Koreańskiego. Gdyby i tu komuniści odnieśli sukces, to miałoby to niewątpliwie wpływ na Japonię, którą gen. MacArthur właśnie skutecznie demokratyzował.

Przyjęte rozwiązanie w postaci istnienia dwóch państw koreańskich uznawano w Waszyngtonie za pozytywne. Korea nie leżała w sferze bezpośrednich zainteresowań amerykańskich, czego zresztą nie ukrywano. Wycofano z Korei wojska wyposażając w sprzęt i uzbrojenie słabą armię południowokoreańską. Marnie wyszkolona mogła spełniać funkcje policyjne, ale nie militarne
się bowiem wielkie, choć jeszcze słabe, mocarstwo komunistyczne nastawione wrogo wobec Stanów Zjednoczonych i - co było wcześniej czy później nieuchronne - mające w wielu kwestiach odmienne niż ZSRR interesy. Zwycięstwo komunistów w Chinach zwiększało znaczenie półwyspu Koreańskiego. Gdyby i tu komuniści odnieśli sukces, to miałoby to niewątpliwie wpływ na Japonię, którą gen. MacArthur właśnie skutecznie demokratyzował.<br><br>Przyjęte rozwiązanie w postaci istnienia dwóch państw koreańskich uznawano w Waszyngtonie za pozytywne. Korea nie leżała w sferze bezpośrednich zainteresowań amerykańskich, czego zresztą nie ukrywano. Wycofano z Korei wojska wyposażając w sprzęt i uzbrojenie słabą armię południowokoreańską. Marnie wyszkolona mogła spełniać funkcje policyjne, ale nie militarne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego