Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Wykroczeń
Rok powstania: 1971
razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
Art. 163. Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 164. § 1. Kto w lesie wybiera jaja lub pisklęta, niszczy lęgowiska albo gniazda ptasie albo niszczy legowiska, nory lub mrowiska, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, na nie należącym do niego gruncie rolnym, niszczy mrowiska lub ptasie
razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.<br>Art. 163. Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.<br>Art. 164. § 1. Kto w lesie wybiera jaja lub pisklęta, niszczy lęgowiska albo gniazda ptasie albo niszczy legowiska, nory lub mrowiska, podlega karze grzywny albo karze nagany.<br>§ 2. Tej samej karze podlega, kto, na nie należącym do niego gruncie rolnym, niszczy mrowiska lub ptasie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego