Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
w warunkach zwiększonego wytwarzania RFT w organizmie. Stężenie 4-hydroksynonenalu rośnie podczas reperfuzji po niedokrwieniu tkanek (p. 3.7.3).
Aldehydy reagują przede wszystkim z grupami tiolowymi białek oraz z grupami aminowymi białek, lipidów, aminocukrów i zasad azotowych wchodzących w skład kwasów nukleinowych. Wykazano reakcje MDA z adeniną, cytozyną i guaniną. Produkt reakcji MDA z guaniną zidentyfikowano w moczu. W wyniku reakcji aldehydów z grupami aminowymi powstają połączenia typu zasad Schiffa,

które mogą następnie ulegać dalszym przekształceniom do bardziej trwałych produktów. Wykazują one charakterystyczną fluorescencję o maksimum emisji światła w zakresie długości fal 430-470 nm, po wzbudzeniu światłem w zakresie
w warunkach zwiększonego wytwarzania RFT w organizmie. Stężenie 4-hydroksynonenalu rośnie podczas reperfuzji po niedokrwieniu tkanek (p. 3.7.3).<br>Aldehydy reagują przede wszystkim z grupami tiolowymi białek oraz z grupami aminowymi białek, lipidów, aminocukrów i zasad azotowych wchodzących w skład kwasów nukleinowych. Wykazano reakcje MDA z adeniną, cytozyną i guaniną. Produkt reakcji MDA z guaniną zidentyfikowano w moczu. W wyniku reakcji aldehydów z grupami aminowymi powstają połączenia typu zasad Schiffa,<br>&lt;gap&gt;<br>które mogą następnie ulegać dalszym przekształceniom do bardziej trwałych produktów. Wykazują one charakterystyczną fluorescencję o maksimum emisji światła w zakresie długości fal 430-470 nm, po wzbudzeniu światłem w zakresie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego