Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
swojemu go poprawił, opuszczając fragmenty, które uznał za farsowe i nie- odpowiednie do tonu tragedii); to wreszcie opinia Goethego sprawiła, że w "Ateneum" nie opublikowano eseju Novalisa Chrześcijaństwo czyli Europa.
A Goethe także sobie cenił młodych przyjaciół. W opublikowanym w 1802 roku sprawozdaniu z działalności teatru jedyni widzowie, na których gusta się powoływał, byli to ci "którzy przybywają z Jeny", którzy przynoszą "ze sobą coś więcej niż opłatę za wstęp do teatru".
Teatr, doprowadzony do stosunkowo dobrego poziomu, kierowany swobodnie przez najwybitniejszych współczesnych dramaturgów, którzy byli dla romantyków niekwestionowanymi autorytetami - jaki był? Otóż realizował możliwie najdoskonalej wzorzec stworzony w epoce poprzedniej
swojemu go poprawił, opuszczając fragmenty, które uznał za farsowe i nie- odpowiednie do tonu tragedii); to wreszcie opinia Goethego sprawiła, że w "Ateneum" nie opublikowano eseju Novalisa Chrześcijaństwo czyli Europa.<br>A Goethe także sobie cenił młodych przyjaciół. W opublikowanym w 1802 roku sprawozdaniu z działalności teatru jedyni widzowie, na których gusta się powoływał, byli to ci "którzy przybywają z Jeny", którzy przynoszą "ze sobą coś więcej niż opłatę za wstęp do teatru".<br>Teatr, doprowadzony do stosunkowo dobrego poziomu, kierowany swobodnie przez najwybitniejszych współczesnych dramaturgów, którzy byli dla romantyków niekwestionowanymi autorytetami - jaki był? Otóż realizował możliwie najdoskonalej wzorzec stworzony w epoce poprzedniej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego