Typ tekstu: Książka
Autor: Duraczyński Eugeniusz
Tytuł: Rząd polski na uchodźstwie
Rok: 1993
ryskim. Nie miał wątpliwości, że politykę Rządu Polskiego cechować winna jasność oświadczeń, porozumień i umów, niewprowadzanie w błąd opinii Narodu i Kraju mglistymi formułami, przesłaniającymi stopniowe, lecz ciągłe ustępstwa. Najgorsze są - pisał - ustępstwa bezcelowe, które w imię tak zwanej taktyki dyplomatycznej poświęcają zasady i narażają bezużytecznie na szwank godność i honor Narodu.
W ocenie Anglików stanowisko rządu nie przybliżało jednak możliwości bezpośredniego dialogu między Mikołajczykiem i Stalinem, stało też w opozycji do uzgodnień teherańskich oraz własnych planów Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji Churchill zdecydował się na publiczne ujawnienie opinii rządu Jego Królewskiej Mości, aby i tą drogą wywrzeć presję na Polaków
ryskim. Nie miał wątpliwości, że &lt;q&gt;politykę Rządu Polskiego cechować winna jasność oświadczeń, porozumień i umów, niewprowadzanie w błąd opinii Narodu i Kraju mglistymi formułami, przesłaniającymi stopniowe, lecz ciągłe ustępstwa. Najgorsze są - pisał - ustępstwa bezcelowe, które w imię tak zwanej taktyki dyplomatycznej poświęcają zasady i narażają bezużytecznie na szwank godność i honor Narodu&lt;/&gt;.<br>W ocenie &lt;name type="person"&gt;Anglików&lt;/&gt; stanowisko rządu nie przybliżało jednak możliwości bezpośredniego dialogu między &lt;name type="person"&gt;Mikołajczykiem&lt;/&gt; i &lt;name type="person"&gt;Stalinem&lt;/&gt;, stało też w opozycji do uzgodnień teherańskich oraz własnych planów &lt;name type="place"&gt;Wielkiej Brytanii&lt;/&gt;. W tej sytuacji &lt;name type="person"&gt;Churchill&lt;/&gt; zdecydował się na publiczne ujawnienie opinii rządu Jego Królewskiej Mości, aby i tą drogą wywrzeć presję na Polaków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego