Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
żałobnej sekwencję
Dies irae. W tych przypadkach kompozytorzy posługiwali się tekstami kompletnymi
­ w konsekwencji były to części najobszerniejsze w cyklu. W celu zachowania
proporcji rozmiarowych dążono jednakże do maksymalnej zwartości tych części,
kondensacji formy. W związku z tym stosowano przeważnie tradycyjną praktykę
alternatim.
Chlondowski w Missa brevis et facilis in honorem S. Stanislai Kostka (1910)
oraz Miazga również w Missa in honorem S. Stanislai Kostka (1957) i w Missa
in honorem S. Pii X (1957) stosują tę praktykę opracowując chorałowo wybrane
­ ogólnie mówiąc, naprzemiennie ­ wersy, z wzorcem melodycznym gregoriańskiego
Credo III. Obaj kompozytorzy cytują chorał in crudo, dodając towarzyszenie organowe,
charakterystyczne
żałobnej sekwencję <br>Dies irae. W tych przypadkach kompozytorzy posługiwali się tekstami kompletnymi <br>­ w konsekwencji były to części najobszerniejsze w cyklu. W celu zachowania <br>proporcji rozmiarowych dążono jednakże do maksymalnej zwartości tych części, <br>kondensacji formy. W związku z tym stosowano przeważnie tradycyjną praktykę <br>alternatim.<br> Chlondowski w Missa brevis et facilis in honorem S. Stanislai Kostka (1910) <br>oraz Miazga również w Missa in honorem S. Stanislai Kostka (1957) i w Missa <br>in honorem S. Pii X (1957) stosują tę praktykę opracowując chorałowo wybrane <br>­ ogólnie mówiąc, naprzemiennie ­ wersy, z wzorcem melodycznym gregoriańskiego <br>Credo III. Obaj kompozytorzy cytują chorał in crudo, dodając towarzyszenie organowe, <br>charakterystyczne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego