Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
te wszystkie zjawiska, które możemy spostrzec za pomocą naszych zmysłów. Natężenie zjawisk oceniamy subiektywnie, biorąc pod uwagę ich nasilenie, obfitość lub wyrazistość, przyjmując dla większości zjawisk 3-stopniową gradację ich natężenia. Ponadto notuje się czas wystąpienia danego zjawiska.
Wszystkie zjawiska atmosferyczne będące przedmiotem zainteresowań meteorologii dzieli się na cztery grupy: hydrometeory, litometeory, fotometeory i elektrometeory. Hydrometeory są zjawiskami związanymi z obecnością wody w stanie stałym lub ciekłym. Kropelki wody lub kryształki lodu mogą opadać lub unosić się w atmosferze, mogą być porywane z powierzchni Ziemi lub na niej osadzane. Mogą się również osadzać na przedmiotach znajdujących się na powierzchni Ziemi lub
te wszystkie zjawiska, które możemy spostrzec za pomocą naszych zmysłów. Natężenie zjawisk oceniamy subiektywnie, biorąc pod uwagę ich nasilenie, obfitość lub wyrazistość, przyjmując dla większości zjawisk 3-stopniową gradację ich natężenia. Ponadto notuje się czas wystąpienia danego zjawiska.<br> Wszystkie zjawiska atmosferyczne będące przedmiotem zainteresowań meteorologii dzieli się na cztery grupy: hydrometeory, litometeory, fotometeory i elektrometeory. Hydrometeory są zjawiskami związanymi z obecnością wody w stanie stałym lub ciekłym. Kropelki wody lub kryształki lodu mogą opadać lub unosić się w atmosferze, mogą być porywane z powierzchni Ziemi lub na niej osadzane. Mogą się również osadzać na przedmiotach znajdujących się na powierzchni Ziemi lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego