Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
gospodarczych, rzadko kiedy osiąga zamierzone cele.
Aby zrozumieć źródła powstałego impasu najpierw spróbujemy przedstawić i zanalizować zjawisko współczesnego bezrobocia oraz rządowe środki interwencyjne, mające mu przeciwdziałać. Następnie, skonfrontujemy kilka tradycyjnych teorii pełnego zatrudnienia z obecnymi możliwościami ich zastosowania. W końcu, pokusimy się o ukazanie depozytów oszczędności jako pierworodnej przyczyny obecnego impasu. Ponieważ w łonie UE, Francja należy do krajów o najwyżej rozwiniętym interwencjonizmie państwowym, to najczęściej będziemy powoływać się na jej przykład.
W przeciwieństwie do USA, gdzie bezrobocie praktycznie ustabilizowało się na wyjątkowo niskim, nie notowanym od lat sześćdziesiątych, poziomie (5,2%), w UE jest ono średnio dwukrotnie większe. Są tu
gospodarczych, rzadko kiedy osiąga zamierzone cele.<br>Aby zrozumieć źródła powstałego impasu najpierw spróbujemy przedstawić i zanalizować zjawisko współczesnego bezrobocia oraz rządowe środki interwencyjne, mające mu przeciwdziałać. Następnie, skonfrontujemy kilka tradycyjnych teorii pełnego zatrudnienia z obecnymi możliwościami ich zastosowania. W końcu, pokusimy się o ukazanie depozytów oszczędności jako pierworodnej przyczyny obecnego impasu. Ponieważ w łonie UE, Francja należy do krajów o najwyżej rozwiniętym interwencjonizmie państwowym, to najczęściej będziemy powoływać się na jej przykład.<br>W przeciwieństwie do USA, gdzie bezrobocie praktycznie ustabilizowało się na wyjątkowo niskim, nie notowanym od lat sześćdziesiątych, poziomie (5,2%), w UE jest ono średnio dwukrotnie większe. Są tu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego