Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
też dziedzin przede wszystkim należy określić programy zrównoważonego rozwoju, zapewniające narodowe sukcesy.
Aby realizować przedstawione cele, trzeba koniecznie tworzyć narodowe centra programowania i propagowania zrównoważonego rozwoju. Niezbędna jest społeczna świadomość odpowiedzialności ciążącej na każdym pokoleniu w zakresie ochrony środowiska. Potrzebna jest wiedza o długofalowych skutkach działań człowieka i ich międzynarodowych implikacjach.
Kraje Europy Zachodniej zrobiły bardzo wiele na rzecz ochrony środowiska w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, nie zawsze jednak uzyskując zadowalające wyniki. Najbardziej konsekwentne postawy proekologiczne ukształtowały się w państwach skandynawskich. Dziś te kraje proponują koncepcję zrównoważonego rozwoju, wyraźnie przeciwstawiając się dążeniom do wzrostu produkcji, dominującym w wielu krajach kapitalistycznych. Postawy
też dziedzin przede wszystkim należy określić programy zrównoważonego rozwoju, zapewniające narodowe sukcesy.<br>Aby realizować przedstawione cele, trzeba koniecznie tworzyć narodowe centra programowania i propagowania zrównoważonego rozwoju. Niezbędna jest społeczna świadomość odpowiedzialności ciążącej na każdym pokoleniu w zakresie ochrony środowiska. Potrzebna jest wiedza o długofalowych skutkach działań człowieka i ich międzynarodowych implikacjach.<br>Kraje Europy Zachodniej zrobiły bardzo wiele na rzecz ochrony środowiska w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, nie zawsze jednak uzyskując zadowalające wyniki. Najbardziej konsekwentne postawy proekologiczne ukształtowały się w państwach skandynawskich. Dziś te kraje proponują koncepcję zrównoważonego rozwoju, wyraźnie przeciwstawiając się dążeniom do wzrostu produkcji, dominującym w wielu krajach kapitalistycznych. Postawy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego