Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Techniczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
zgłoszonych przez 46 placówek naukowo-badawczych, podległych 12 resortom, jest kompromitująco niska, jeżeli weźmiemy pod uwagę najpilniejsze potrzeby załóg.
Nawet duże instytuty naukowo-rozwojowe nie wykazują zainteresowania społecznymi skutkami postępu technicznego, w swoich planach na najbliższe lata nie przewidują badań i rozwiązań z zakresu ochrony pracy, chociaż jest to tematyka jak najbardziej aktualna.
Niektóre instytuty branżowe opracowując nowe technologie i konstrukcje z góry przewidują występowanie zagrożeń, uważają bowiem, że do nich należy wyłącznie zasygnalizowanie przedsiębiorstwu konieczności samodzielnego rozwiązania zagadnień bhp. Oczywiście, w tych warunkach zagrożenie zawodowe przy wprowadzaniu nowej techniki zamiast maleć - rośnie.
Uchwała nr 82 Rady Ministrów z 1968 r. nałożyła
zgłoszonych przez 46 placówek naukowo-badawczych, podległych 12 resortom, jest kompromitująco niska, jeżeli weźmiemy pod uwagę najpilniejsze potrzeby załóg.<br>Nawet duże instytuty naukowo-rozwojowe nie wykazują zainteresowania społecznymi skutkami postępu technicznego, w swoich planach na najbliższe lata nie przewidują badań i rozwiązań z zakresu ochrony pracy, chociaż jest to tematyka jak najbardziej aktualna.<br>Niektóre instytuty branżowe opracowując nowe technologie i konstrukcje z góry przewidują występowanie zagrożeń, uważają bowiem, że do nich należy wyłącznie zasygnalizowanie przedsiębiorstwu konieczności samodzielnego rozwiązania zagadnień bhp. Oczywiście, w tych warunkach zagrożenie zawodowe przy wprowadzaniu nowej techniki zamiast maleć - rośnie.<br>Uchwała nr 82 Rady Ministrów z 1968 r. nałożyła
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego