Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
na wcześniejsze rozpoczęcie picia poszczególnych napojów niż dziewczętom. Jednocześnie odsetki osób opowiadających się za rozpoczęciem picia poszczególnych napojów dopiero po 21 roku życia są trochę wyższe, gdy mowa chłopcach.
Na potrzeby pogłębionych analiz posłużmy się zagregowanym wskaźnikiem liberalizmu względem wczesnej inicjacji alkoholowej, rozumianej jako zgoda na rozpoczęcie picia przynajmniej jednego, jakiegokolwiek napoju alkoholowego przed osiągnięciem pełnoletności, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi chłopiec czy dziewczyna. Takiego przyzwolenia jest skłonnych udzielić 16,5% badanych. Dane zawarte w tabeli 32. pozwalają prześledzić w jakich segmentach struktury społeczno-demograficznej lokują się osoby liberalnie podchodzące do kwestii picia przez nieletnich.Zwolenników postawy liberalnej wobec
na wcześniejsze rozpoczęcie picia poszczególnych napojów niż dziewczętom. Jednocześnie odsetki osób opowiadających się za rozpoczęciem picia poszczególnych napojów dopiero po 21 roku życia są trochę wyższe, gdy mowa chłopcach. <br> Na potrzeby pogłębionych analiz posłużmy się zagregowanym wskaźnikiem liberalizmu względem wczesnej inicjacji alkoholowej, rozumianej jako zgoda na rozpoczęcie picia przynajmniej jednego, jakiegokolwiek napoju alkoholowego przed osiągnięciem pełnoletności, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi chłopiec czy dziewczyna. Takiego przyzwolenia jest skłonnych udzielić 16,5% badanych. Dane zawarte w tabeli 32. pozwalają prześledzić w jakich segmentach struktury społeczno-demograficznej lokują się osoby liberalnie podchodzące do kwestii picia przez nieletnich. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br> Zwolenników postawy liberalnej wobec
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego