Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
Pliniuszem, nie zawsze to zaznaczając.
Podobnie M. Szent Ivany, którego encyklopedyczny przegląd nauk miał tak poważny wpływ na dzieło Chmielowskiego, został wymieniony tylko raz. Wprawdzie przy opisie minerałów Chmielowski niewiele korzystał z tego dzieła, jednak posługiwał się nim częściej niż o tym wspomina (np. przy opisie kamienia Bezoar).
Ogółem po jednym razie wzmiankowanych było w tomie I 40 autorów, 20 innych wymienionych zostało dwukrotnie (wśród nich Vincentius Bellovacensis, raz określony przez Chmielowskiego jako Vincentius, a drugi raz - jako Belvacensis).
Tylko raz wymieniony został G. Rzączyński, a którego dzieła Historia . korzystał Chmielowski. M.in. początek opisu niektórych minerałów (achatek, diament, kryształ górski, magnetyt
Pliniuszem, nie zawsze to zaznaczając.<br> Podobnie M. Szent Ivany, którego encyklopedyczny przegląd nauk &lt;gap&gt; miał tak poważny wpływ na dzieło Chmielowskiego, został wymieniony tylko raz. Wprawdzie przy opisie minerałów Chmielowski niewiele korzystał z tego dzieła, jednak posługiwał się nim częściej niż o tym wspomina (np. przy opisie kamienia Bezoar).<br> Ogółem po jednym razie wzmiankowanych było w tomie I 40 autorów, 20 innych wymienionych zostało dwukrotnie (wśród nich Vincentius Bellovacensis, raz określony przez Chmielowskiego jako Vincentius, a drugi raz - jako Belvacensis).<br> Tylko raz wymieniony został G. Rzączyński, a którego dzieła &lt;hi rend="italic"&gt;Historia &lt;gap&gt;&lt;/hi&gt;. korzystał Chmielowski. M.in. początek opisu niektórych minerałów (achatek, diament, kryształ górski, magnetyt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego