Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
w sprawach o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym
Przepisy ustawy z 28 I 1987 o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 18 z późn. zm.) w zasadzie przewidywały administracyjnoprawne środki przeciwdziałania praktykom monopolistycznym przez jednostki gospodarcze. Postępowanie w tych sprawach było postępowaniem administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów k.p.a.; decyzje zaś organu antymonopolowego, którym był Minister Finansów, mogły być zaskarżone do NSA z powodu ich niezgodności z prawem. Jedynie art. 23 ustawy z 1987 r. przewidywał drogę sądową w wypadku stosowania przez jednostkę gospodarczą praktyk monopolistycznych, o których mowa była w art. 8 tej ustawy. Na żądanie jednostki
w sprawach o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym&lt;/tit&gt;<br>Przepisy ustawy z 28 I 1987 o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz.U. nr 3, poz. 18 z późn. zm.) w zasadzie przewidywały administracyjnoprawne środki przeciwdziałania praktykom monopolistycznym przez jednostki gospodarcze. Postępowanie w tych sprawach było postępowaniem administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów k.p.a.; decyzje zaś organu antymonopolowego, którym był Minister Finansów, mogły być zaskarżone do NSA z powodu ich niezgodności z prawem. Jedynie art. 23 ustawy z 1987 r. przewidywał drogę sądową w wypadku stosowania przez jednostkę gospodarczą praktyk monopolistycznych, o których mowa była w art. 8 tej ustawy. Na żądanie jednostki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego