Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
k-p
Znaleziono 280 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... żony Jacoviello, comme par hasard właśnie na temat Chin. Dla K.P. Francji, która dziś wyraża dla zmarłego Mao "szacunek i wzruszenie...
 • ... zwolnień od pracy na badania lekarskie.
  Analizując treść art. 188
  k. p. przewidującego dla pracownic wychowujących dzieci w wieku do lat 14...
 • ... takich samych sytuacjach. .
  W ramach komentarza treści art. 109 §1
  k. p. Autorka reprezentuje trafny pogląd, że przerwanie biegu terminów, po upływie...
 • ... po to, by wykazać zachowanie przewidzianych w art. 109 § 1 k. p. terminów.
  W rozdziale 2 części II Autorka komentuje przepisy dotyczące...
 • ... pracownika zostało wydane w terminie przewidzianym w art. 109 § 1 k. p. , a pracownik otrzymał je po upływie tych terminów. Istniałaby możność...
 • ... wyjątkowo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 111 k. p. . Ta słuszna wypowiedź zasługuje na uzupełnienie, ponieważ obligatoryjne stosowanie rzeczonych...
 • ... w tych sprawach było postępowaniem administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów k.p.a.; decyzje zaś organu antymonopolowego, którym był Minister Finansów, mogły...
 • ... nie wynika tylko z treści art. 108 § 1 i 2 k. p. (chodzi o sformułowanie "stosuje się") i art. 110 § 1 k...
 • ... Dla pełni obrazu trzeba przedstawić stosunek między art. 156 § 1 k. p. a art. 153 k. p.
  Otóż art. 153 k. p...
 • ... stanowiska bliższej argumentacji, a delegacja ustawowa zawarta w art. 173 k. p. jest dość szeroka. .
  W świetle dotychczasowych wywodów, wbrew poglądowi Autora...
 • ... nie zachowuje w takiej sytuacji prawa do wynagrodzenia (art. 80 k. p.
  (A. M. ). .

  Przegląd wydawnictw
  Janina Kruszewska, dyscyplina pracy i zwolnienia...
 • ... lecz w czasie jego trwania. Z treści art. 98 § 1 k. p. wynika, że obowiązek wydania opinii o pracowniku ciąży na zakładzie...
 • ... glosy zmienia bez dostatecznego uzasadnienia konstrukcję prawną art. 156 § 1 k. p. z uzyskania prawa do urlopu w sytuacjach w nim opisanych...
 • ... ocenę pracownika i wyników jego pracy.
  Omawiając treść art. 101
  k. p. , który stanowił, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy...
 • ... zakończeniem stosunku pracy nie stosuje się art. 98 i 99 k. p. , choć - moim zdaniem -celowe byłoby opracowywanie tego rodzaju opinii z...
 • ... doszła do skutku dalsza część trybu przewidzianego w art. 38 k. p. , to wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o...
 • ... o pracę ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika - art. 52 k. p. oraz wygaśnięciem umowy o pracę na skutek porzucenia pracy - art...
 • ... ponieważ, jego zdaniem, upoważnienie z art. 173 § 1 pkt. 2 k. p. dla Ministra nie idzie tak daleko, Autor glosy nie przytacza...
 • ... Nie znalazło bowiem takie zapatrywanie pokrycia w art. 156 § 1 k. p. właśnie dlatego, że ustawodawca przyjął w tym przepisie konstrukcję nie...
 • ... w których nie stosuje się przewidzianego w art. 156 § 1 k. p. warunku przepracowania roku dla uzyskania prawa do urlopu, dopuszcza ewentualność...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego