Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
z notatki zawartej w encyklopedii Szent-Ivanyego przyjętej zresztą także przez Bystrzonowskiego. Rzączyński powołał się na trzech innych jeszcze autorów (Faber, Caesius, Agricola), pominiętych przez autora Nowych Aten; Szent-Ivany, a za nim Bystrzonowski nie wymienili żadnych źródeł swoich wiadomości o różdżce. .
Pewnego rodzaju zagadką jest źródło wiadomości Chmielowskiego o kamieniu filozoficznym. Wiadomość ta znalazła się w Nowych Atenach niewątpliwie pod wpływem encyklopedii Szent-Ivanyego, podobnie jak wiele innych haseł w rozdziale 8.
Jednak dość obszerną notatkę "De lapide philosohorum. Czyli jest, albo bydź może" wypełnił Chmielowski inną treścią. Nie wykorzystał też Chmielowski dzieła Rzączyńskiego, wspomniał jedynie, że zawiera ono przykłady
z notatki zawartej w encyklopedii Szent-Ivanyego przyjętej zresztą także przez Bystrzonowskiego. Rzączyński powołał się na trzech innych jeszcze autorów (Faber, Caesius, Agricola), pominiętych przez autora &lt;hi rend="italic"&gt;Nowych Aten&lt;/hi&gt;; Szent-Ivany, a za nim Bystrzonowski nie wymienili żadnych źródeł swoich wiadomości o różdżce. &lt;page nr=159&gt;.<br> Pewnego rodzaju zagadką jest źródło wiadomości Chmielowskiego o kamieniu filozoficznym. Wiadomość ta znalazła się w &lt;hi rend="italic"&gt;Nowych Atenach&lt;/hi&gt; niewątpliwie pod wpływem encyklopedii Szent-Ivanyego, podobnie jak wiele innych haseł w rozdziale 8.<br> Jednak dość obszerną notatkę "De lapide philosohorum. Czyli jest, albo &lt;orig&gt;bydź&lt;/orig&gt; może" wypełnił Chmielowski inną treścią. Nie wykorzystał też Chmielowski dzieła Rzączyńskiego, wspomniał jedynie, że zawiera ono przykłady
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego