Typ tekstu: Książka
Autor: Kępiński Antoni
Tytuł: Melancholia
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1974
Pozytywne i negatywne więzi uczuciowe
Uczucia pozytywne w stosunku do otoczenia można by określić jako więź człowieka z jego otoczeniem, a tym samym z życiem. One bowiem powodują, że postawa "do" przeważa nad postawą "od", a ta przewaga jest konieczna do wejścia w wymianę informacyjno-energetyczną z otoczeniem. Wydaje się, że w świecie zwierzęcym obowiązuje analogiczne prawo. Fakt, że uczucia negatywne z reguły powodują obniżenie nastroju, można by właśnie tłumaczyć tym, że godzą one w więź człowieka z życiem, przez nie człowiek staje się jakby martwy i martwy staje się
Pozytywne i negatywne więzi uczuciowe&lt;/&gt;<br>Uczucia pozytywne w stosunku do otoczenia można by określić jako więź człowieka z jego otoczeniem, a tym samym z życiem. One bowiem powodują, że postawa "do" przeważa nad postawą "od", a ta przewaga jest konieczna do wejścia w wymianę informacyjno-energetyczną z otoczeniem. Wydaje się, że w świecie zwierzęcym obowiązuje analogiczne prawo. Fakt, że uczucia negatywne z reguły powodują obniżenie nastroju, można by właśnie tłumaczyć tym, że godzą one w więź człowieka z życiem, przez nie człowiek staje się jakby martwy i martwy staje się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego