Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
nt. sektora prywatnego w Polsce, zorganizowanej przez Sekcję Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z inspiracji prof. Stefana Kurowskiego w kwietniu 1987r. w Kazimierzu nad Wisłą, Lesław A. Paga, wówczas adiunkt Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, analizując niepowodzenia kolejnych reform gospodarczych w Polsce postawił zdecydowanie tezę, że: "aby zmienić system funkcjonowania gospodarki, konieczna jest prywatyzacja". Paga rekomendował dla warunków polskich "prywatyzację udziałową", przez którą rozumiał masowe uczestnictwo społeczeństwa, szczególnie pracowników przedsiębiorstw, w posiadaniu własności kapitałowej i korzyściach z tego wynikających. W omówieniu dorobku tej konferencji Lesław A. Paga i Michał Zieliński pisali, że: "dla wzrostu efektywności konieczne jest rozbicie układu ogólnospołecznej, monopolistyczno-państwowej
nt. sektora prywatnego w Polsce, zorganizowanej przez Sekcję Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z inspiracji prof. Stefana Kurowskiego w kwietniu 1987r. w Kazimierzu nad Wisłą, Lesław A. Paga, wówczas adiunkt Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, analizując niepowodzenia kolejnych reform gospodarczych w Polsce postawił zdecydowanie tezę, że: "aby zmienić system funkcjonowania gospodarki, konieczna jest prywatyzacja". Paga rekomendował dla warunków polskich "prywatyzację udziałową", przez którą rozumiał masowe uczestnictwo społeczeństwa, szczególnie pracowników przedsiębiorstw, w posiadaniu własności kapitałowej i korzyściach z tego wynikających. W omówieniu dorobku tej konferencji Lesław A. Paga i Michał Zieliński pisali, że: "dla wzrostu efektywności konieczne jest rozbicie układu ogólnospołecznej, monopolistyczno-państwowej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego