Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
1854 mając 86 lat). Listowanie rozwijało się więc przez siedemdziesiąt lat, obejmując te okresy, kiedy rodzeństwo pozostawało w oddaleniu od siebie. Imponująca rozmiarami korespondencja Marii do brata mieści się w pięciu blokach, około czterystu listów każdy. Przedstawia duże wartości jako źródło ciekawych informacji oraz jako „przyliteracka" forma przedromantyczna, teren kształtowania się słownictwa emocjonalnego i ekspresji uczuć.
Listy Wirtemberskiej do matki, pisane stale w okresach rozłąki, odwołują się przede wszystkim do modelu konwersacji, upowszechnionej w sztuce epistolarnej markizy de Sévigné. List-rozmowa, nie krępowana rygorami kompozycyjnymi, wielowątkowa, przeplatana rodzajowymi scenkami obyczajowymi, poświęcany jest różnym tematom. Częste są relacje z pobytów za
1854 mając 86 lat). Listowanie rozwijało się więc przez siedemdziesiąt lat, obejmując te okresy, kiedy rodzeństwo pozostawało w oddaleniu od siebie. Imponująca rozmiarami korespondencja Marii do brata mieści się w pięciu blokach, około czterystu listów każdy. Przedstawia duże wartości jako źródło ciekawych informacji oraz jako &#132;przyliteracka" forma przedromantyczna, teren kształtowania się słownictwa emocjonalnego i ekspresji uczuć.<br> Listy Wirtemberskiej do matki, pisane stale w okresach rozłąki, odwołują się przede wszystkim do modelu konwersacji, upowszechnionej w sztuce epistolarnej markizy de Sévigné. List-rozmowa, nie krępowana rygorami kompozycyjnymi, wielowątkowa, przeplatana rodzajowymi scenkami obyczajowymi, poświęcany jest różnym tematom. Częste są relacje z pobytów za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego