Typ tekstu: Książka
Autor: Błoński Jan
Tytuł: Forma, śmiech i rzeczy ostateczne
Rok: 1994
demona formy... Jeszcze inaczej: odczłowieczanie to oczyszczanie, uprzątanie, uwalnianie "ja" od formalnych oków, od międzyludzkich uwarunkowań, od społecznego spętania - przez ukazanie mechaniki formy, własnych jej praw systemowych. Uczłowieczanie zaś to z kolei obalanie systemów, które wynoszą się do rzędu bóstw, wyobcowujących człowieka, to rozbijanie formalnej mechaniki, wykrzywianie struktur i pracowite kształtowanie niezwykłości, nieprzewidywalności (np. Kosmos został na pewno tak pomyślany, aby umykał schematom psychoanalitycznym). Człowiek - w samoobronie - musi zaufać własnej subiektywności, zanurzając się zarazem w ożywczą subiektywność bliźniego - o ile to za pośrednictwem sztuki możliwe.
Strzec się natomiast powinien wysuszających doktryn, profesorskiej zaciekłości i systemowego ogłupienia.
Bardzo prawdopodobne, że ta dialektyka
demona formy... Jeszcze inaczej: odczłowieczanie to oczyszczanie, uprzątanie, uwalnianie "ja" od formalnych oków, od międzyludzkich uwarunkowań, od społecznego spętania - przez ukazanie mechaniki formy, własnych jej praw systemowych. Uczłowieczanie zaś to z kolei obalanie systemów, które wynoszą się do rzędu bóstw, wyobcowujących człowieka, to rozbijanie formalnej mechaniki, wykrzywianie struktur i pracowite kształtowanie niezwykłości, nieprzewidywalności (np. Kosmos został na pewno tak pomyślany, aby umykał schematom psychoanalitycznym). Człowiek - w samoobronie - musi zaufać własnej subiektywności, zanurzając się zarazem w ożywczą subiektywność bliźniego - o ile to za pośrednictwem sztuki możliwe.<br>Strzec się natomiast powinien wysuszających doktryn, profesorskiej zaciekłości i systemowego ogłupienia.<br>Bardzo prawdopodobne, że ta dialektyka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego