Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
również do aspektów organizacji działalności produkcyjnej.
Jak wielkie znaczenie dla naszej gospodarki mają te uzgodnienia, świadczą konsekwencje podpisanego przez Polskę w czerwcu 1994 roku nowego protokołu siarkowego. Załącznik II do tego protokołu ustala np. dopuszczalną wielkość emisji SO2 w Polsce w 2000 r. 3 210 kt SO2 i 2 583 kt w 2005 r. Jak duża jest to redukcja, świadczy fakt, że Polska emitowała w 1980 r. aż 4 100 kt SO2.

Aspekty rozwojowe. Ponieważ zbliża się termin wejścia Polski do Unii Europejskiej, trzeba określić drogę, która może nam zapewnić najlepszą pozycję w UE. Sformułowano pogląd, że "jedynym bogactwem Polski i
również do aspektów organizacji działalności produkcyjnej.<br>Jak wielkie znaczenie dla naszej gospodarki mają te uzgodnienia, świadczą konsekwencje podpisanego przez Polskę w czerwcu 1994 roku nowego protokołu siarkowego. Załącznik II do tego protokołu ustala np. dopuszczalną wielkość emisji SO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; w Polsce w 2000 r. 3 210 kt SO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt; i 2 583 kt w 2005 r. Jak duża jest to redukcja, świadczy fakt, że Polska emitowała w 1980 r. aż 4 100 kt SO&lt;hi rend="lower"&gt;2&lt;/&gt;.<br><br>&lt;tit&gt;Aspekty rozwojowe.&lt;/&gt; Ponieważ zbliża się termin wejścia Polski do Unii Europejskiej, trzeba określić drogę, która może nam zapewnić najlepszą pozycję w UE. Sformułowano pogląd, że "jedynym bogactwem Polski i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego