Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
1996), a ChZT 80%.
7.4.4.Oczyszczanie biologiczne w warunkach beztlenowych
Najnowszym urządzeniem do oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych jest reaktor UASB (ang. Upflow Anaerobic Sludge Blanket) rys.7.10.
Często jest on określany jako osadnik Imhoffa o odwróconym przepływie. Ścieki podawane są do reaktora od dołu i płyną ku górze przez warstwę zawieszonego osadu, utworzonego w sposób naturalny w postaci granulek. Ta biomasa powoduje beztlenowy rozkład substancji organicznych z wydzieleniem biogazu, który zapewnia dobre wymieszanie i wynosi osad do górnej części sedymentacyjnej. W strefie najwyższej sedymentacyjnej następuje rozdzielenie biogazu, osadu i oczyszczonych ścieków. Jako przykład zastosowania reaktorów UASB omówiona
1996), a ChZT 80%.<br>&lt;tit1&gt;7.4.4.Oczyszczanie biologiczne w warunkach beztlenowych&lt;/&gt;<br>Najnowszym urządzeniem do oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych jest reaktor UASB (ang. Upflow Anaerobic Sludge Blanket) rys.7.10.<br>Często jest on określany jako osadnik Imhoffa o odwróconym przepływie. Ścieki podawane są do reaktora od dołu i płyną ku górze przez warstwę zawieszonego osadu, utworzonego w sposób naturalny w postaci granulek. Ta biomasa powoduje beztlenowy rozkład substancji organicznych z wydzieleniem biogazu, który zapewnia dobre wymieszanie i wynosi osad do górnej części sedymentacyjnej. W strefie najwyższej sedymentacyjnej następuje rozdzielenie biogazu, osadu i oczyszczonych ścieków. Jako przykład zastosowania reaktorów UASB omówiona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego