Typ tekstu: Książka
Autor: Maliński Mieczysław ks.
Tytuł: Zamyślenia
Rok: 1996
groźniejsze, obce, samotne.

„Wyda owoc”

Idziemy do Boga całym życiem. Ale On nie tkwi gdzieś za horyzontem naszej drogi. Dojdziemy do Niego, jeżeli w każdym dniu On będzie naszym najwyższym celem, najgłębszą treścią, ukrytym nurtem, istotnym sensem naszych myśli, pragnień, oczekiwań, słów i działań. Jeżeli będziesz wciąż sięgał ku Niemu, dążył do Niego, wypatrywał Go, tęsknił za Nim. Za Nim, który jest przyjacielem lepszym niż brat, istotą bliższą niż najukochańszy człowiek, który jest piękniejszy niż najpiękniejsza perła i czystszy niż najczystsza muzyka. Ale, abyś nie ustał na tej drodze, objawia ci się w pięknie tego świata i w jego
groźniejsze, obce, samotne.<br><br>&lt;tit&gt;&#132;Wyda owoc&#148;&lt;/&gt;<br><br> Idziemy do Boga całym życiem. Ale On nie tkwi gdzieś za horyzontem naszej drogi. Dojdziemy do Niego, jeżeli w każdym dniu On będzie naszym najwyższym celem, najgłębszą treścią, ukrytym nurtem, istotnym sensem naszych myśli, pragnień, oczekiwań, słów i działań. Jeżeli będziesz wciąż sięgał ku Niemu, dążył do Niego, wypatrywał Go, tęsknił za Nim. Za Nim, który jest przyjacielem lepszym niż brat, istotą bliższą niż najukochańszy człowiek, który jest piękniejszy niż najpiękniejsza perła i czystszy niż najczystsza muzyka. Ale, abyś nie ustał na tej drodze, objawia ci się w pięknie tego świata i w jego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego