Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Anna Rozalska
Tytuł: strona o sztuce i informatyce
Rok wydania: 2001
Rok powstania: 2004
muzyki, zajęciach chóru i różnych uroczystościach szkolnych.
W roku szopenowskim w 150-lecie śmierci artysty zorganizowano serię lekcji i imprez zakończoną szkolnym konkursem wiedzy o kompozytorze. Imprezie towarzyszyła wystawa biograficzna i konkurs plastyczny ilustracji do muzyki Szopena.
W roku szkolnym 2002/2003 po komputerowych szkoleniach nauczycieli w akcji Intel "Nauczanie ku Przyszłości" rozpoczęto przygotowania do opracowania nowej zintegrowanej multimedialnej metody pracy dydaktycznej. Składać się ona będzie z kilku elementów wybranych spośród:
* multimedialna lekcja wprowadzająca o kompozytorze,
* lekcja muzyki z koncertem nagrań,
* lekcja informatyki - Szopen w Internecie?
* lekcja plastyki - ilustracja do muzyki Szopena,
* lekcja wychowania fizycznego - improwizacja choreograficzna do muzyki Szopena,
* lekcja
muzyki, zajęciach chóru i różnych uroczystościach szkolnych. <br>W roku szopenowskim w 150-lecie śmierci artysty zorganizowano serię lekcji i imprez zakończoną szkolnym konkursem wiedzy o kompozytorze. Imprezie towarzyszyła wystawa biograficzna i konkurs plastyczny ilustracji do muzyki Szopena. <br>W roku szkolnym 2002/2003 po komputerowych szkoleniach nauczycieli w akcji Intel "Nauczanie ku Przyszłości" rozpoczęto przygotowania do opracowania nowej zintegrowanej multimedialnej metody pracy dydaktycznej. Składać się ona będzie z kilku elementów wybranych spośród: <br>* multimedialna lekcja wprowadzająca o kompozytorze, <br>* lekcja muzyki z koncertem nagrań, <br>* lekcja informatyki - Szopen w Internecie? <br>* lekcja plastyki - ilustracja do muzyki Szopena, <br>* lekcja wychowania fizycznego - improwizacja choreograficzna do muzyki Szopena, <br>* lekcja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego