Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 31
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
Zakopanego, wody geotermalne i inne ekologiczne źródła energii. Z naszych słabych stron zauważono m.in. brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jako alternatywy dla Tatr, nadmierną ekspansję architektury na tereny zielone czy wreszcie - słabą dostępność komunikacyjną do Zakopanego oraz niewłaściwy układ komunikacyjny miasta.
Coś takiego! Ekspansja architektury na tereny zielone! Czy to legalne! Jak do tego doszło i (co ważniejsze, proszę Rady i Zarządu) czemu tak zostało! Toż godzi to w nasze mocne strony, przynajmniej w walory przyrodnicze, sprzyjające uprawianiu sportów. Może to dlatego, że wśród naszych słabych stron dostrzeżono niesatysfakcjonujący poziom edukacji, o którego dalsze obniżenie postarał się ostatnio (oczywiście dla dzieci
Zakopanego, wody geotermalne i inne ekologiczne źródła energii. Z naszych słabych stron zauważono m.in. brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jako alternatywy dla Tatr, nadmierną ekspansję architektury na tereny zielone czy wreszcie - słabą dostępność komunikacyjną do Zakopanego oraz niewłaściwy układ komunikacyjny miasta.<br>Coś takiego! Ekspansja architektury na tereny zielone! Czy to legalne! Jak do tego doszło i (co ważniejsze, proszę Rady i Zarządu) czemu tak zostało! Toż godzi to w nasze mocne strony, przynajmniej w walory przyrodnicze, sprzyjające uprawianiu sportów. Może to dlatego, że wśród naszych słabych stron dostrzeżono niesatysfakcjonujący poziom edukacji, o którego dalsze obniżenie postarał się ostatnio (oczywiście dla dzieci
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego