Typ tekstu: Książka
Autor: Kępiński Antoni
Tytuł: Melancholia
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1974
a - jak wspomniano - z różnych form zachowania się te, które dotyczą porządku moralnego, są jakby najtrudniejsze i najsilniej angażują świadomość.
Już we wczesnym okresie rozwoju dziecko wchodzi w określony porządek moralny, tj. w określony system nakazów i zakazów. Według koncepcji freudowskich okres intensywnego tworzenia się superego obejmuje analną fazę rozwoju libido, tj. mniej więcej między 3. a 6. rokiem życia. Okres ten ginie w niepamięci, trudno więc odtworzyć przeżycia związane z internalizacją zwierciadła społecznego i tworzenia się układu samokontroli - superego. Należy przypuszczać, że w tym okresie rozwoju lęk związany z utratą więzi społecznej (lęk społeczny) jest nawet większy niż w późniejszym
a - jak wspomniano - z różnych form zachowania się te, które dotyczą porządku moralnego, są jakby najtrudniejsze i najsilniej angażują świadomość.<br>Już we wczesnym okresie rozwoju dziecko wchodzi w określony porządek moralny, tj. w określony system nakazów i zakazów. Według koncepcji freudowskich okres intensywnego tworzenia się superego obejmuje analną fazę rozwoju libido, tj. mniej więcej między 3. a 6. rokiem życia. Okres ten ginie w niepamięci, trudno więc odtworzyć przeżycia związane z internalizacją zwierciadła społecznego i tworzenia się układu samokontroli - superego. Należy przypuszczać, że w tym okresie rozwoju lęk związany z utratą więzi społecznej (lęk społeczny) jest nawet większy niż w późniejszym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego