Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
lodowca (ok. 60mW/m); M) – ciepło przemian fazowych (dodatnie w przypadku zamarzającej wody, ujemne w przypadku topnienia); C – ilość energii cieplnej odprowadzonej z danej warstwy (wartość ujemna) lub dopływającej do niej (dodatnia) na skutek przewodnictwa cieplnego (w tym ciepło geotermiczne); V – przenoszenie ciepła w wyniku pionowego ruchu lodu – adwekcja lodu o określonej temperaturze w wyniku ruchu lodowca (składowa pionowa ruchu). W przypadku lodowców polarnych, na których powierzchni topnienie nie zachodzi (nie ma zatem przesiąkania) głównym źródłem ciepła staje się energia geotermalna. Wpływ składowych tego bilansu na kształtowanie się struktury termicznej lodowców jest omówiony w rozdziale 5.3
lodowca (ok. 60mW/m); M) – ciepło przemian fazowych (dodatnie w przypadku zamarzającej wody, ujemne w przypadku topnienia); C – ilość energii cieplnej odprowadzonej z danej warstwy (wartość ujemna) lub dopływającej do niej (dodatnia) na skutek przewodnictwa cieplnego (w tym ciepło geotermiczne); V – przenoszenie ciepła w wyniku pionowego ruchu lodu – adwekcja lodu o określonej temperaturze w wyniku ruchu lodowca (składowa pionowa ruchu). W przypadku lodowców polarnych, na których powierzchni topnienie nie zachodzi (nie ma zatem przesiąkania) głównym źródłem ciepła staje się energia geotermalna. Wpływ składowych tego bilansu na kształtowanie się struktury termicznej lodowców jest omówiony w rozdziale 5.3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego