Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
glacjalnej podczas samodzielnych wypraw na Spitsbergen.
Nie sposób tutaj wymienić wszystkich tematów badawczych podejmowanych przez poszczególne zespoły naukowe. Stwierdzić jednak należy, że mimo wielu przeciwności zainteresowanie badaniami lodowców w Polsce trwa i, poza silną gałęzią geomorfologii glacjalnej, w ostatnim dziesięcioleciu stopniowo rozwijają się studia w zakresie glacjologii „czystego” lodu, w których sięga się po nowe problemy i nowoczesne metody.

2. System lodowcowy

Lodowce to jeden z przejawów obecności wody w przyrodzie. Ze względu na stan skupienia, formę i sposób powstawania są specyficznym zjawiskiem przyrodniczym. Można je traktować jako odrębny system przyrodniczy, gdyż funkcjonują według określonych praw. System lodowcowy rozpatruje
glacjalnej podczas samodzielnych wypraw na Spitsbergen.<br> Nie sposób tutaj wymienić wszystkich tematów badawczych podejmowanych przez poszczególne zespoły naukowe. Stwierdzić jednak należy, że mimo wielu przeciwności zainteresowanie badaniami lodowców w Polsce trwa i, poza silną gałęzią geomorfologii glacjalnej, w ostatnim dziesięcioleciu stopniowo rozwijają się studia w zakresie glacjologii &#132;czystego&#148; lodu, w których sięga się po nowe problemy i nowoczesne metody.<br><br>&lt;tit&gt;2. System lodowcowy&lt;/&gt;<br><br> Lodowce to jeden z przejawów obecności wody w przyrodzie. Ze względu na stan skupienia, formę i sposób powstawania są specyficznym zjawiskiem przyrodniczym. Można je traktować jako odrębny system przyrodniczy, gdyż funkcjonują według określonych praw. System lodowcowy rozpatruje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego