Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
W następstwie błędnej etymologii "rytmu" wszelkie próby definiowania tego pojęcia oparte są zawsze na regularności i powtarzalności. W tradycyjnym ujęciu sens rytmu łączy w sobie periodyczność (np. rytm serca), która umieszcza go w czasie, i strukturę (np. rytm jambiczny czy amfibrachiczny), która umieszcza go w przestrzeni. Ale słowo "rytm" nie ma przecież tego samego znaczenia w kardiologicznym opisie rytmu serca, co w literaturoznawczym opisie rytmu jambicznego.
Kilka definicji wziętych z różnych słowników i encyklopedii pokazuje wyraźnie, do jakiego stopnia "rytm" pozostaje pojęciem nieścisłym i niedookreślonym.
The New Encyclopaedia Britannica wprowadza wyraźne rozróżnienie na rytm muzyczny i rytm w poezji, określając ten
W następstwie błędnej etymologii "rytmu" wszelkie próby definiowania tego pojęcia oparte są zawsze na regularności i powtarzalności. W tradycyjnym ujęciu sens rytmu łączy w sobie periodyczność (np. rytm serca), która umieszcza go w czasie, i strukturę (np. rytm jambiczny czy amfibrachiczny), która umieszcza go w przestrzeni. Ale słowo "rytm" nie ma przecież tego samego znaczenia w kardiologicznym opisie rytmu serca, co w literaturoznawczym opisie rytmu jambicznego.<br>Kilka definicji wziętych z różnych słowników i encyklopedii pokazuje wyraźnie, do jakiego stopnia "rytm" pozostaje pojęciem nieścisłym i niedookreślonym.<br>The New Encyclopaedia Britannica wprowadza wyraźne rozróżnienie na rytm muzyczny i rytm w poezji, określając ten
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego