Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
Korna być tomem próbnym, który uzyskawszy oceny i uzupełnienia czytelników mógłby zwiększyć poprawność i kompletność podstawowego dzieła.
Być może w roku 1795 w czasie swego pobytu w Wiedniu Adam Kazimierz Czartoryski poznał Lindego i roztoczył opiekę nad nim i jego dziełem. W pierwszych latach pracy Lindego u Ossolińskiego książę przekazywał mu swoje materiały słownikowe, wyjaśniał znaczenie i źródłosłowy wyrazów pochodzących z języków orientalnych. Później, gdy zaabsorbowanie pracą nad słownikiem nie pozwalało Lindemu wykonywać wszystkich obowiązków wobec Ossolińskiego i powstawały sytuacje konfliktowe między nimi, Czartoryski starał się je łagodzić. W 1801 r. przez kilka miesięcy na koszt księcia pomagał Lindemu Klemens Urmowski
Korna być tomem próbnym, który uzyskawszy oceny i uzupełnienia czytelników mógłby zwiększyć poprawność i kompletność podstawowego dzieła.<br> Być może w roku 1795 w czasie swego pobytu w Wiedniu Adam Kazimierz Czartoryski poznał Lindego i roztoczył opiekę nad nim i jego dziełem. W pierwszych latach pracy Lindego u Ossolińskiego książę przekazywał mu swoje materiały słownikowe, wyjaśniał znaczenie i źródłosłowy wyrazów pochodzących z języków orientalnych. Później, gdy zaabsorbowanie pracą nad słownikiem nie pozwalało Lindemu wykonywać wszystkich obowiązków wobec Ossolińskiego i powstawały sytuacje konfliktowe między nimi, Czartoryski starał się je łagodzić. W 1801 r. przez kilka miesięcy na koszt księcia pomagał Lindemu Klemens Urmowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego